O nama

Predsednik: Svetislav Vidanović

Sportske organizacije: 58

Objekti: jedna sportska hala, sedam fiskulturnih sala, 22 fudbalska terena, 18 terena za male sportove, jedan otvoreni sportski centar

Akcije: obezbeđivanje lekarskih pregleda za sportiste, organizaciono pomaže klubove, materijalna pomoć u okviru mogućnosti, organizovanje turnira i drugih sportskih aktivnosti, predlaže opštini raspodelu sredstava

Comments